Raja nee sannidhilo song lyrics Telugu

Telugu Lyrics నీ సన్నిధానములో సంపూర్ణ సంతోషం – ఆరాధించుకొనే విలువైన అవకాశం (2) కోల్పోయినవన్ని నాకు ఇచ్చుటకును – బాధల నుండి బ్రతికించుటకును (2) ఒంటరి ...
Read more