Ganesha ashtottara shatanamavali in telugu/తెలుగులో గణేశ అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం గణేశాయ నమః:

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః:

ఓం విఘ్నహంత్రే నమః

ఓం గణాధిపాయ నమః

ఓం లంబోదరాయై నమః

ఓం వక్రతుందాయ్ నమః:

ఓం విక్తాయ నమః

ఓం గణన్యకాయ నమః:

ఓం గజాసాయ నమః

ఓం సిద్ధిదాత్రే నమః

ఓం ఖర్వాయ నమః:

ఓం ఖర్వాయ నమః:

ఓం మూషికవాహనాయ నమః

ఓం ముష్కా నమః:

ఓం గణరాజాయ నమః:

ఓం శైలజానందదాయకాయ నమః

ఓం గుహాగ్రజాయ నమః

ఓం మహాతేజసే నమః:

ఓం కుబ్జాయ నమః:

ఓం భక్తప్రియాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః

ఓం సిందూరాభాయ నమః

ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః

ఓం త్రినేత్రాయ నమః:

ఓం ధనదాయకాయ నమః:

ఓం వామనాయ నమః

ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః:

ఓం ధూమ్రాయ నమః

ఓం సర్వార్థినాశకాయ నమః

ఓం విజ్ఞాయ నమః:

ఓం కపిలాయ నమః:

ఓం మోదక్ప్రియాయ నమః

ఓం సంకష్టనాశనాయ నమః

ఓం దేవాయ నమః

ఓం సురాసురనామ్మాకృతాయ నమః

ఓం ఉమాసుతాయ నమః

ఓం కృపాలవ నమః

ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః

ఓం ప్రియదర్శనాయ నమః

ఓం హేరమ్బాయ నమః

 ఓం రక్తనేత్రాయ నమః

ఓం స్థూలమూర్తయే నమః

ఓం ప్రతాపవతే నమః

ఓం సుఖదాయ నమః:


ఓం కార్యకర్త్రే నమః:

ఓం బుద్ధిదాయ నమః

ఓం వ్యాధినాశకాయ నమః:

ఓం ఇక్షుదండప్రియాయ నమః

ఓం శూరాయ నమః

ఓం క్షమాయుక్తా నమః:

ఓం అఘ్నాశకాయ నమః:

ఓం ఏకదంతాయ నమః

ఓం మహోదరాయ నమః

ఓం సర్వదాయ నమః

ఓం గజకర్షకాయ నమః


ఓం జగత్పూజ్యాయ నమః

ఓం ఫలదాయ నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం విద్యాప్రదాయ నమః

ఓం మహోత్సాయ నమః:

ఓం దుఃఖదూర్భాగ్యనాశనాయ నమః

ఓం మిష్టప్రియాయ నమః

ఓం ఫాల్చంద్రాయ నమః

ఓం నిత్యసౌభాగ్యవర్ధనాయ నమః:

ఓం దనపురాద్రగందాయ నమః

ఓం అంశకాయ నమః:

ఓం విబుధ్ప్రియాయ నమః

ఓం రక్తమ్బరధరాయ నమః

ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః:

ఓం సుభగాయ నమః:

ఓం నాగభూషణాయ నమః

ఓం శత్రుధ్వంసినే నమః

ఓం చతుర్బాహ్వే నమః:

ఓం సౌమ్య నమః:

ఓం దారిద్ర్య సంహారకారి నమః

ఓం ఆదిపూజ్య నమః:

ఓం దయాశీల నమః

ఓం రక్తముండాయ నమః

ఓం సర్

ఓం సర్వగాయ నమః

ఓం సౌఖ్యకృత్ నమః:

ఓం శుద్ధాయ నమః:

ఓం కృత్యపూజ్య నమః:

ఓం బుద్ధప్రియాయ నమః

ఓం సర్వదేవమాయ నమః

ఓం శాన్తాయ నమః

ఓం భుక్తిముక్తిప్రదాయకాయ నమః

ఓం దంశీలాయ నమః

ఓం వేదవిదే నమః

ఓం మన్త్రవిదే నమః

ఓం అవిజ్ఞాత్గతయే నమః

ఓం జ్ఞానినే నమః:

ఓం జ్ఞానిగమాయ నమః

ఓం మునిస్తుతాయ నమః

ఓం యోగగ్యాయ నమః:

ఓం యోగపూజ్య నమః:

ఓం ఫల్నేత్రాయ నమః

ఓం శివాత్మజాయ నమః

ఓం సర్వమన్త్రమాయాయ నమః:

ఓం శ్రీమతే నమః

ఓం నిశ్చయంగా నమః:

ఓం విఘ్నధ్వంసినే నమః

ఓం సదహృష్టాయ నమః

ఓం భక్తానన్ ఫలదాయకాయ నమః:

Leave a Comment