Attitude quotes in telugu/తెలుగులో ఆటిట్యూడ్ కోట్స్

యాటిట్యూడ్ కోట్స్- ఫ్రెండ్స్, ఈ పోస్ట్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నవారి కోసం! ఈ రోజు మేము వైఖరిపై కొన్ని గొప్ప కోట్‌లను తీసుకువచ్చాము. ఇది చదివిన తర్వాత మీరు మంచి అనుభూతి చెందుతారు మరియు జీవితంలో కొంత వైఖరిని కలిగి ఉండటం కూడా అవసరమని మీరు భావిస్తారు. దృక్పథం ఉన్న వ్యక్తులు విషయాలను చూసే విభిన్న దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటారు. మీరు విజయం సాధించినప్పుడు లేదా విఫలమైనప్పుడు జరిగే ప్రతిచర్య దాన్నే యాటిట్యూడ్ అంటారు. మీరు ప్రతిదీ చూడవలసిన వైఖరి మీ వైఖరిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి హిందీలో వైఖరి కోట్స్‌లో కొన్ని మంచి వైఖరి ఆలోచనలు మరియు వైఖరి స్థితిని చదువుదాం! పఠనం ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో కొంత వైఖరిని తెస్తుంది! దృక్పథం ఉన్నవారు వారి స్వంత జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు, వారు అందరి మాట వింటారు కానీ వారు కోరుకున్నది చేస్తారు!
1. "నేను చెడ్డవాడిని అని మీరు అనుకుంటే!
   కాబట్టి మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు, నేను చాలా చెడ్డవాడిని!!"

2. "జీవితానికి రిమోట్ లేదు!
   లేచి నువ్వే మార్చుకో!!"

3. "ప్రజలు మిమ్మల్ని అణచివేయాలనుకుంటే!
   కాబట్టి మీరు వారి కంటే పైన ఉన్నారని అర్థం !!

4. "దేవుడు నా శత్రువులకు దీర్ఘాయుష్షును ప్రసాదించుగాక!
   తద్వారా వారు నా విజయాన్ని చూడగలరు !!

5. "ఎవరైనా మౌనంగా ఉంటే, అతను అని అర్థం కాదు
   మాట్లాడలేను!
   బహుశా అతను చెంపదెబ్బ కొట్టడాన్ని నమ్ముతాడు !!"
6. "కాల వేగంతో మనం మారము!
   ఎప్పుడు కలిసినా స్టైల్ పాతదే!!

7. "ఒంటరిగా నడిచే ధైర్యం ఉన్నవారా!
   ఒక రోజు కాన్వాయ్ వారిని అనుసరిస్తుంది !!"

8. "నన్ను అర్థం చేసుకోవడానికి!
   నువ్వు తెలివిగా ఉండాలి!!"

9. సరైన సమయంలో మీరు పరిమితులను గ్రహించేలా చేస్తుంది!
   కొన్ని చెరువులు తమను తాము మహాసముద్రాలుగా భావించాయి.

10. "అన్నీ కొనేంత ధనవంతుడను నేను కాదు!
    అయితే నన్ను నేను అమ్ముకునేంత పేదవాడిని కాదు
  11.“సమయం వచ్చినప్పుడు మేము మా వైఖరిని ప్రదర్శిస్తాము!
      మీరు మొత్తం నగరాన్ని కొనండి, మేము దానిని పరిపాలిస్తాము
      డ్రైవ్ చేస్తా!!"
  
  12. ఆ రక్తం మన సిరల్లో ప్రవహిస్తుంది!
      ఒక చుక్క యాసిడ్ మీద పడితే ఆమ్లం
      అది కూడా కాలిపోదా!!"
  
  13. "వినండి, తిరుగుబాటు చేసే అలవాటు ఎవరికి ఉంది!
      ఆ హృదయాన్ని కూడా పాలించాం!!"
  
  14. "మనం జీవించే విధానం కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది!
       మేము ఆశతో జీవించము, మొండితనంతో జీవిస్తున్నాము !!
  
  15. ‘‘తుప్పు పట్టిన కత్తులు ఇప్పుడు పదును పెట్టాలి!
      కొంతమంది తమ స్థితిని మరచిపోయారు, వారు మమ్మల్ని గుర్తుంచుకుంటారు
      పొందాలి!!
  16. "నగరమంతా నిన్ను చూసి అసూయపడుతున్నట్లు నీకు అనిపించినప్పుడు!
      మీ పేరు పని చేయడం ప్రారంభించిందని అర్థం చేసుకోండి !!
  
  17. "తరచుగా నా శత్రువులు నా శైలిని చూసి అసూయపడతారు!
      ఎందుకంటే నేను చాలా కాలంగా స్నేహితులను మార్చుకోలేదు
      ప్రేమ !!"
  
  18. "మీరు గెలవాలనుకుంటే, మీ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోండి!
      కుక్కలకు కూడా అదృష్టం వరిస్తుంది!!
  
  19. “ఈ పట్టణపు గాలి కూడా మనకు ఎదురుగా వీయదు
      కాలేదు!
      అలాంటప్పుడు శత్రువు పరిస్థితి ఏంటి !!
  
  20. "నేను మీకు ఇప్పటికే చెప్పాను, అప్పుడు వినండి!
      వయస్సు మాత్రమే చిన్నది కానీ అన్ని విధాలా వందనం
      ఉంది !!"
  
  21. "ఎవరి కాళ్ళ మీద పడి విజయం సాధించడం మంచిది!
       మీ పాదాలపై నడవడం ద్వారా ఏదో ఒకటి కావాలని నిశ్చయించుకోండి !!
  
  22. "కొనుగోలు చేయగల వ్యక్తికి ఎంత ధైర్యం
      మేము !
      కొనేవాడిని చూసి అమ్మేవాళ్ళం!!
  
  23. “మూడ్ లో కాస్త స్ట్రిక్ట్ నెస్ ఉండాలి సార్!
      సముద్రం ఉప్పగా లేకపోతే ప్రజలు తాగుతారు.
  
  24. "వినండి, వెర్రి అమ్మాయి, నాకు వైఖరి ఉంది!
      అంతం పోయేది మీ నాన్న డబ్బు కాదు!!
  
  

  Leave a Comment