Life Quotes in Telugu and English

జీవితాన్ని తెలుగులో జీవితం అంటారు. జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా జీవించినప్పుడే జీవితానికి అర్థం పరిపూర్ణమవుతుంది. మీరు ప్రాణం తీసుకున్న రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు మీరు ముగుస్తుంది, ఈ ప్రదేశంలో మీరు ఏమి సృష్టించారో అది మీ జీవితాన్ని జీవిస్తుంది. ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవడం కష్టతరమైన జీవన విధానాన్ని తెలుసుకోవడానికి నిజమైన మార్గం. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ జీవిత ప్రయాణం అంత తేలిక కాదు. ప్రజలు తమ సంతోషకరమైన జీవితాన్ని చిత్రీకరించడానికి సంతోషంగా ఉన్నట్లు నటిస్తారు. కానీ అతని చెంపల మీద లక్షలాది కన్నీళ్లు కారుతున్నాయి.

Life Quotes in Telugu

 • “మీరు ఇతర ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది.” – జాన్ లెన్నాన్
 • “చివరికి, ఇది మీ జీవితంలో సంవత్సరాలు కాదు, ఇది మీ సంవత్సరాలలో జీవితం.” – అబ్రహం లింకన్
 • “జీవితం అంటే 10% మనకు ఏమి జరుగుతుందో మరియు 90% మనం దానికి ఎలా స్పందిస్తామో.” – చార్లెస్ R. స్విండాల్
 • “జీవితం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఆనందంగా ఉండటం కాదు. అది ఉపయోగకరంగా ఉండటం, గౌరవప్రదంగా ఉండటం, కరుణించడం, మీరు బాగా జీవించి జీవించినందుకు కొంత మార్పును కలిగి ఉండటం.” – రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్
 • “జీవితం చాలా సులభం, కానీ మేము దానిని సంక్లిష్టంగా మార్చాలని పట్టుబట్టాము.” – కన్ఫ్యూషియస్
 • “మీరు చేయగలిగే అతి పెద్ద సాహసం మీ కలల జీవితాన్ని గడపడం.” – ఓప్రా విన్‌ఫ్రే
 • “జీవితం ఒక సాహసోపేతమైన సాహసం లేదా ఏమీ కాదు.” – హెలెన్ కెల్లర్
 • “జీవితం మిమ్మల్ని మీరు కనుగొనడం కాదు. ఇది మిమ్మల్ని మీరు సృష్టించుకోవడం గురించి.” – జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా
 • “జీవితం చిన్నది, దానిని మధురంగా ​​మార్చడం మీ ఇష్టం.” – సారా లూయిస్ డెలానీ
 • “మన జీవిత లక్ష్యం సంతోషంగా ఉండటమే.” – దలైలామా
 • మరొకరి పాత్రలో నటించడం కష్టం.. కానీ మీ పాత్రలో జీవించడం అంతకంటే కష్టం.. ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో అవమానాలు, మరెన్నో బాధ్యతలు. వీటన్నింటిని భరించి గుండె ధైర్యంతో జీవించేవాడే నిజమైన హీరో.
 • తమ కలల అందాన్ని విశ్వసించే వారిదే భవిష్యత్తు.
 • ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమమైన మరియు అందమైన వస్తువులను చూడలేరు లేదా తాకలేరు – వాటిని హృదయంతో అనుభూతి చెందాలి.
 • మార్గం దారితీసే చోటికి వెళ్లవద్దు, బదులుగా మార్గం లేని చోటికి వెళ్లి కాలిబాటను వదిలివేయండి.
 • మన చీకటి క్షణాల్లోనే మనం కాంతిని చూడటానికి దృష్టి పెట్టాలి.
 • “మీరు ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకమైనవారని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. అందరిలాగే.”
 • “మార్గం దారితీసే చోటికి వెళ్లవద్దు, బదులుగా మార్గం లేని చోటికి వెళ్లి కాలిబాటను వదిలివేయండి.”
 • “చివరికి, ఇది మీ జీవితంలో సంవత్సరాలు కాదు, ఇది మీ సంవత్సరాలలో జీవితం.”
 • “మీరు జీవితంలో చాలా పరాజయాలను ఎదుర్కొంటారు, కానీ మిమ్మల్ని మీరు ఎన్నటికీ ఓడించనివ్వండి.”
 • “ఇతరుల కోసం జీవించే జీవితం మాత్రమే విలువైనది.”

Quotes in English

 • “In the end, it’s not the years in your life, it’s the life in your years.” –
 • “Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.”
 • “The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be dignified, to be compassionate, to make a difference because you have lived well.” – Ralph Waldo Emerson
 • “Life is simple, but we insist on making it complicated.” – Confucius
 • “Life is either a daring adventure or nothing.” – Helen Keller
 • “Life isn’t about finding yourself. It’s about creating yourself.” – George Bernard Shaw
 • It is difficult to play someone else’s character.. but even more difficult to live in your character.. many troubles, many humiliations, many more responsibilities. The one who bears all these and lives with the courage of his heart is the real hero.
 • The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
 • The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched — they must be felt with the heart.
 • Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.
 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
 • “Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.”
 • “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.”
 • “In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.”
 • “You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.”
 • “Only a life lived for others is a life worthwhile.”

Leave a Comment